fbpx
elenfrdegaites
Τηλ.: 210.64.50.513
Δευ-Παρ.: 08:00 - 18:00
 x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

  • Αρχική
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
  • Συχνές Ερωτήσεις

Ερωτήσεις – Απαντήσεις Αυθαιρέτων

Μέχρι πότε μπορώ να ρυθμίσω το αυθαίρετό μου;

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για τα αυθαίρετα κατηγορίας 5 (εξ΄ολοκλήρου αυθαίρετα) αλλά και για τα αυθαίρετα των άλλων κατηγοριών χωρίς προσαυξήσεις και έως 31 / 03 / 2026 για τις κατηγορίες αυθαιρέτων 1,2,4 με προσαυξήσεις από 20% έως 40% ανάλογα με τον χρόνο υπαγωγής. Για την κατηγορία 3 «μικρές αυθαιρεσίες» που δεν αυξάνουν όγκο και επιφάνεια δεν υφίσταται καταληκτική προθεσμία υπαγωγής.

Ποιος υποβάλλει την αίτηση;

Ο ψιλός κύριος , ο επικαρπωτής , ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σε αυτόν ιδιοκτησίες του, ο μισθωτής εάν έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση, ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικών προσώπων και εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη.

Για ποιο λόγο να το ρυθμίσω;

Γιατί δεν θα μπορώ να το μεταβιβάσω, και σε περίπτωση πολεοδομικού ελέγχου θα πληρώσω πρόστιμο ανέγερσης και πρόστιμο διατήρησης για όσα χρόνια το διατηρούσα και θα το διατηρώ, πρόστιμα πολύ μεγαλύτερα από αυτά της ρύθμισης.

Σε πόσες δόσεις έχω την δυνατότητα να πληρώσω το πρόστιμο;

100 δόσεις , με ελάχιστη δόση τα 50,00 €

Ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής;

Η εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση 20% , η καταβολή του 30% του προστίμου με έκπτωση 10% (το υπόλοιπο του προστίμου σε δόσεις), και η εξόφληση σε δόσεις όλου του ποσού. Σε κάθε περίπτωση αρχικά καταβάλλεται το παράβολο της ρύθμισης που αποτελεί μέρος του προστίμου.

Υπάρχουν εκπτώσεις στο πρόστιμο του αυθαιρέτου;

Ναι. Εάν ταυτόχρονα με τη δήλωση υποβληθεί και η μελέτη στατικής επάρκειας (όταν απαιτείται) το πρόστιμο μειώνεται επιπλέον 10%.Επίσης συνδυάζοντας τη ρύθμιση του αυθαιρέτου με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής ενίσχυσης μπορώ να πετύχω «έκπτωση» - συμψηφισμό 50% του προστίμου, στην εφάπαξ εξόφληση επιπλέον έκπτωση 20%, έκπτωση 10% στην εφ΄ άπαξ καταβολή του 30% του προστίμου καθώς επίσης πολύ μεγάλες εκπτώσεις έχουν ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Ποιες είναι αυτές οι ειδικές ομάδες πληθυσμού;

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω καθώς και πρόσωπα που τα επιβαρύνονται φορολογικά, άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και πρόσωπα που τα επιβαρύνονται φορολογικά, παλιννοστούντες ομογενείς, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και μακροχρόνια άνεργοι.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης του ακινήτου μου για να επωφεληθώ την «έκπτωση» - συμψηφισμό του 50% του προστίμου εκτελώντας εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης;

Για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης θα πρέπει το ακίνητό μου να έχει κατασκευαστεί προ του έτους 2003 ή σε περίπτωση λιθόκτιστου κτίσματος να έχει κατασκευαστεί προ της 28.07.2011 , ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να μην έχει λάβει επιδότηση για το ίδιο ακίνητο από άλλο πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και οι παρεμβάσεις να επιφέρουν την ενεργειακή αναβάθμιση που απαιτείτε.

Ποιες παρεμβάσεις καλύπτονται;

Οι παρεμβάσεις δύναται να αφορούν τόσο στο κέλυφος του κτιρίου, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων όσο και στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται;

Καλύπτονται οι δαπάνες για αγορά υλικών/εξοπλισμού, οι πρόσθετες εργασίες ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων (π.χ ικριώματα, καθαιρέσεις κ.α) καθώς και η παροχή υπηρεσιών των ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Τι γίνεται με το ΦΠΑ;

Το ΦΠΑ αποδείξεων και τιμολογίων είναι εκτός του συμψηφισμού.

Τι θα κερδίσω;

Γίνεται συμψηφισμός έως και το 50% του ειδικού προστίμου μη συμπεριλαμβανομένου του σχετικού παραβόλου.

Πως γίνεται ο συμψηφισμός;

Ο συμψηφισμός όταν η εξόφληση του προστίμου πραγματοποιείται σε δόσεις γίνεται στις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης του ακινήτου μου για να επωφεληθώ την «έκπτωση» - συμψηφισμό του 50% του προστίμου εκτελώντας εργασίες στατικής ενίσχυσης;

Για τις εργασίες στατικής ενίσχυσης θα πρέπει το ακίνητό μου να έχει κατασκευαστεί προ του έτους 2003 , ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να μην έχει λάβει επιδότηση για το ίδιο ακίνητο από άλλο πρόγραμμα για επισκευή/αποκατάσταση/ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του ή αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές και οι εργασίες να υλοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ποιες παρεμβάσεις καλύπτονται;

Κάθε παρέμβαση που αφορά τη στατική ενίσχυση του ακινήτου όπως επισκευή/αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται;

Καλύπτονται οι δαπάνες για αγορά υλικών/εξοπλισμού, οι πρόσθετες εργασίες ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων (π.χ ικριώματα, καθαιρέσεις κ.α) καθώς και η αποζημίωση των ελέγχων δόμησης και οι μελέτες στατικής επάρκειας και ενίσχυσης.

Τι γίνεται με το ΦΠΑ;

Το ΦΠΑ αποδείξεων και τιμολογίων είναι εκτός του συμψηφισμού.

Τι θα κερδίσω;

Γίνεται συμψηφισμός έως και το 50% του ειδικού προστίμου μη συμπεριλαμβανομένου του σχετικού παραβόλου.

Πως γίνεται ο συμψηφισμός;

Ο συμψηφισμός όταν η εξόφληση του προστίμου πραγματοποιείται σε δόσεις γίνεται στις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης.

Γίνεται να εκτελέσω ταυτόχρονα εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής ενίσχυσης;

Ναι. Ο συμψηφισμός αφορά ομοίως το 50% του ειδικού προστίμου μη συμπεριλαμβανομένου του παραβόλου.

Πόσο είναι το παράβολο για την ρύθμιση;

Εξαρτάται από το μέγεθος του αυθαιρέτου. Το μικρότερο είναι 250,00€.

Στην αρχή της διαδικασίας υπάρχει κάποια άλλη χρέωση;

Ναι, το ποσοστό ανταπόδοσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου που ξεκινάει από 15,00€.

Από ποια στοιχεία υπολογίζεται το πρόστιμο των αυθαιρέτων;

Από την ύπαρξη ή μη οικοδομικής άδειας, το είδος της χρήσης, τη περιοχή του αυθαιρέτου, τις υπερβάσεις δόμησης, τη παλαιότητα κ.α.

Για πόσα χρόνια τακτοποιείται το αυθαίρετό μου;

Για ακίνητα προ 1983 εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης ενώ τα νεότερα για 30 χρόνια.

Ποια αυθαίρετα μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση;

Αυθαίρετα τα οποία έχουν κατασκευασθεί μέχρι τις 28.07.2011 , με την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν στις περιπτώσεις που εξαιρεί ο νόμος (δασικά, αιγιαλός…).

Σε χώρο που έχω την αποκλειστική χρήση έχω κατασκευάσει προ της 28.07.2011 μια αυθαίρετη κατασκευή. Μπορώ να τη τακτοποιήσω χωρίς να έχω εξασφαλίσει τη συναίνεση των συνιδιοκτητών του κτιρίου;

Ναι.

Έχω κατασκευάσει μια αυθαίρετη κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου (π.χ δώμα) ή έχω καταλάβει τμήμα του κλιμακοστασίου. Για να το ρυθμίσω απαιτείται να έχω τη συναίνεση των συνιδιοκτητών του κτιρίου;

Εάν η υπάρχουσα κατάσταση απεικονίζεται στα σχέδια της Σύστασης του κτιρίου όχι, διαφορετικά ναι απαιτείται απόφαση γενικής συνέλευσης όπου με απλή πλειοψηφία να σας παρέχουν συναίνεση.

Έχω τροποποιήσει την εσωτερική διαρρύθμιση του ακινήτου μου. Αποτελεί παράβαση που πρέπει να τακτοποιήσω;

Όχι.

Υπάρχει αυτοψία πολεοδομίας και έχω εξοφλήσει κάποια πρόστιμα, μπορώ να υπαχθώ στην ρύθμιση;

Ναι, και τα πρόστιμα τα οποία έχουν πληρωθεί, εάν υπάρχουν παραστατικά , αφαιρούνται από το πρόστιμο της ρύθμισης.

Όταν ρυθμίσω το αυθαίρετο μου θα συνεχίσω να πληρώνω το πρόστιμο της πολεοδομίας;

Όχι, μετά την ρύθμιση τα πρόστιμα διαγράφονται.

Ποια είναι τα έγγραφα που αποδεικνύουν το έτος κατασκευής;

Αεροφωτογραφίες, Ε9 ή άλλο δημόσιο έγγραφο.

Που βρίσκω την αεροφωτογραφία;

Την αγοράζω από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Την διαδικασία την αναλαμβάνει η εταιρεία μας.

Ποιες αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται από τη ρύθμιση;

Αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, σε ρέματα και στον αιγιαλό.

Ποια ακίνητα απαλλάσσονται και θεωρούνται νόμιμα;

Ακίνητα αποδεδειγμένα προ της 30.11.1955, αυθαίρετα που έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με τον Ν.720/1977 έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης σύμφωνα μετον Ν.1337/93 (Νόμος Τρίτση), αυθαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί με τον Ν. 1577/1985, τα αυθαίρετα για τα οποία έχει περατωθεί η διαδικασία των Ν.3775/2009 ,Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, Ν.4178/2013.

Πόση είναι η αμοιβή του μηχανικού;

Εξαρτάται από την κατηγορία του αυθαιρέτου.

Η αμοιβή του μηχανικού γίνεται να εξοφληθεί με δόσεις;

Στην εταιρεία μας έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την αμοιβή μας σε άτοκες δόσεις με τη πιστωτική σας κάρτα.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

ΠΛΗΡΩΜΗ ON-LINE

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.