fbpx
elenfrdeites
Τηλ.: 210.64.50.513
Δευ-Παρ.: 08:00 - 18:00
 x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Τι είναι

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία όπου μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, για αυθαίρετες κατασκευές , αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που έχει πραγματοποιηθεί έως τις 28.07.2011, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης .Στην διαδικασία αυτή εντάσσονται επίσης και τα ακίνητα των οποίων ο φέρων οργανισμός έχει ολοκληρωθεί έως την παραπάνω ημερομηνία.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας ένας εξειδικευμένος υπάλληλος της εταιρείας μας

Εξαιρέσεις

ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ στη τακτοποίηση αυθαίρετη κατασκευή που έχει εγκατασταθεί σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται:

 • σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού

 • σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου

 • εντός παρόδιας στοάς η οποία υφίστατο κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής

 • στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους

 • σε δημόσιο κτήμα

 • σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας

 • σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης

 • σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο

 • σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, αν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή η χρήση κατά την εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης

 • σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή σε κτίριο που είναι αρχαίο μνημείο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο

 • σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί μετά την εκτέλεση εργασιών στατικής ενίσχυσης

 • σε εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραμμής, εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πρό της 31.12.2003.

 • σε εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμού, εντός απόστασης είκοσι (20) μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150 KW

Επιστροφή στην κορυφή

Κατηγορίες Αυθαιρέτων

Κατηγορία 1

Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές με αποκλειστική χρήση την κατοικία οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 9.6.1975 με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου. Για την υπαγωγή υποβάλλονται τα δικαιολογητικά α έως ε, κ, και μ και η αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά ιδιοκτησία.

Κατηγορία 2

Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1.1.1983.

Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ του έτους 1983 με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Για την υπαγωγή υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε, κ, και μ , η αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας και δεν απαιτούνται λοιπά στοιχεία και σχέδια. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983.

Κατηγορία 3

Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις.

Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου, οι εξής παραβάσεις, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών:

 1. Τοποθέτηση δομικών στοιχείων σε ακάλυπτο χώρο όπως φούρνοι, διακοσμητικοί κρουνοί και άλλα διακοσμητικά στοιχεία.
 2. Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως 20%.
 3. Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις.
 4. Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειάς τους έως 20%. Συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης και ανοικτοί εξώστες που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης εφόσον εξασφαλίζεται κάτω από την επιφάνειά τους καθαρό ελεύθερο ύψος τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.
 5. Αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών.
 6. Κατασκευή πέργκολας έως 50 τ.μ κατά την παρ. 60 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).
 7. Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης.
 8. Δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές, καθώς και δεξαμενές νερού.
 9. Οικίσκοι που καλύπτουν αντλητικές εγκαταστάσεις εφόσον έχουν τις συγκεκριμένες διαστάσεις που ορίζει το π.δ. της 24ης.5.1985 (Δ’ 270). Για την εν λόγω περίπτωση δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου.
 10. Εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 μέτρο για κατοικίες και 2,00 μέτρα για βιομηχανίες και ειδικά κτίρια..
 11. Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο.
 12. Υπέρβαση νομίμου ύψους καμινάδας έως 1,50 μέτρο και πέργκολας έως 4,00 μέτρα για ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα..
 13. Αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2,50 μέτρα.
 14. Υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους που προβλέπεται στη σχετική οικοδομική άδεια.
 15. Αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) η ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας με τις μελέτες του υφισταμένου κτιρίου προκειμένου να εκδοθεί η ταυτότητα κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).
 16. Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 5% .
 17. Παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
 18. Πρόχειρες και προσωρινές κατασκευές από πανί ή νάϋλον που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμη άδεια.
 19. Πρόχειρς ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8,00 τ.μ και μέγιστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο.

Για την υπαγωγή υποβάλλονται τα α , β , δ και ε δικαιολογητικά.

Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου. Στα ποσοστά αυτά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3775/2009 (Α΄ 122), 3843/2010 (Α΄ 62) , 4014/2011 (Α΄ 62) 4178/2013 (Α΄ 174). Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).
Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου.

Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω από 1 έως 4 κατηγορίες.
Για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της παρούσας κατηγορίας αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων, μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου και δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης.

Επιστροφή στην κορυφή

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση*

 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86* (εις διπλούν)

 • Την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 (κληρονόμοι ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις καταθέτουν συμπληρωματικά το Ε9 του αποβιώσαντος διακιοπάροχου)

 • Τεχνική Έκθεση μηχανικού

 • Φωτογραφίες

 • Οικοδομική άδεια

 • Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα περιέχεται το απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου για τις εντός σχεδίου περιοχές ενώ για τις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’ 87) (πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την Αίτηση Προσφοράς για Τοπογραφικό)

 • Αρχιτεκτονική κάτοψη

 • Σχέδια τομής

 • Διάγραμμα κάλυψης

 • Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης

 • Στατικός έλεγχος των παραβάσεων ή Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμοδίου

 • Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής

 • Σε περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν

* (απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής)

Επιστροφή στην κορυφή

Διαδικασία - Χρήσιμα

Η διαδικασία για την τακτοποίηση αποτελείται από τις ακόλουθες δύο φάσεις:

Α´ Φάση

Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση επιλέγει μηχανικό ο οποίος μετά από αυτοψία στο χώρο του ακινήτου συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) από 03.11.2017 έως 30 / 09 / 2020 για τα αυθαίρετα κατηγορίας 5 (εξ΄ολοκλήρου αυθαίρετα) αλλά και για τα αυθαίρετα των άλλων κατηγοριών χωρίς προσαυξήσεις και έως 31 / 03 / 2026 για τις κατηγορίες αυθαιρέτων 1,2,4 (με προσαυξήσεις) τα υπ΄ αριθμ. α και μ δικαιολογητικά (δες δικαιολογητικά) και παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τμ ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τμ, 500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τμ και μέχρι 500 τμ, 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τμ μέχρι 2.000 τμ, 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2000 τμ και μέχρι 5000 τμ και 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 5000 τμ, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο.

Β´ Φάση

Υποβάλλονται τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Χρήσιμα

 • Το πρόστιμο διαμορφώνεται κατά περίπτωση ανάλογα με τον χρόνο υπαγωγής:

  α) Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 χωρίς επιπλέον προσαύξηση του προστίμου (τελευταία ευκαιρία για τα αυθαίρετα Κατηγορίας 5)
  β) Από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 με προσαύξηση στο πρόστιμο κατά 20%
  γ) Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 με προσαύξηση στο πρόστιμο κατά 25%
  δ) Από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 με προσαύξηση στο πρόστιμο κατά 30%
  ε) Από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 με προσαύξηση στο πρόστιμο κατά 35%
  στ) Από την 1η Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 με προσαύξηση στο πρόστιμο κατά 40%

 • Για την κατηγορία 3 «μικρές αυθαιρεσίες» που δεν αυξάνουν όγκο και επιφάνεια δεν υφίσταται καταληκτική προθεσμία υπαγωγής

 • Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 20 % επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% παρέχεται έκπτωση 10 % επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Επίσης επιπλέον 10% έκπτωση παρέχεται με την ταυτόχρονη υποβολή της μελέτης στατικής επάρκειας όπου αυτή απαιτείται. Εκατό (100) οι δόσεις αποπληρωμής του προστίμου. Σε κάθε περίπτωση ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ και ως ελάχιστη εξαμηνιαία δόση το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 • Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, ή και παραβόλων, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό προκύπτει ότι ήδη τα καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται.

 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού ποσού του εξαμήνου τότε το ανεξόφλητο ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται 1 % για κάθε μήνα καθυστέρησης.

 • Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δημοτικό διαμέρισμα του αυθαιρέτου και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτό, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.

 • Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου.

 • Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, μπορεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου ή την εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιμο.

 • Επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε δικαιοπραξίας καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ενός ποσοστού 30% αυτού, τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 • Υπάγονται υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης και ύψους μέχρι ποσοστού 20% των επιτρεπόμενων, κατασκευών, επί κτιρίου για το οποίο εκδόθηκε νόμιμη άδεια και οι εργασίες αποπεράτωσης ολοκληρώθηκαν στο σύνολό τους μετά τις 28.07.2011, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργασίες κατασκευής του φέροντος οργανισμού και η θεώρηση για την έναρξη των εργασιών, από την Αστυνομική Αρχή, έλαβε χώρα προ τις 28.07.2011.

 • Η διαφορετική διαρρύθμιση ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή.

 • Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου, από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο. Απαιτείται η αποτύπωση του ορόφου.

 • Η διαφορετική χωροθέτηση των υποχρεωτικά προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων από αυτήν που προβλέπεται στα σχέδια της συμβολαιογραφικής δήλωσης του Ν.1221/1981, συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο. Απαιτείται κάτοψη αποτύπωσης των υφισταμένων θέσεων στάθμευσης.

 • Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) ή του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) ή του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).

 • Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους, ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αμελλητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Επιστροφή στην κορυφή

Πως υπολογίζεται το πρόστιμο

Το πρόστιμο υπολογίζεται με τον τύπο:

Τετραγωνικά(*) X Τιμή ζώνης X 15% X επιλεγμένοι συντελεστές του πίνακα που ακολουθεί

 • Οικοδομική άδεια:

  Α. Ναι 1.0
  Β. Όχι 2.0 (*)

 • Εντός σχεδίου ή οικισμού:

  Α. Ναι 1.0
  Β. Όχι 1.7
  Γ. Πρόχειρη κατασκευή

 • Είδος χρήσης:

  Α. Κύρια και μοναδική κατοικία, μεταποίηση πρωτογενούς τομέα 0.4
  Β. Άλλη κατοικία 0.5 για τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 1000,00€ ή 0.6 για τιμή ζώνης μεγαλύτερη των 1000,00 €.
  Γ. Τουρισμός, βιομηχανία 0.6
  Δ. Υπηρεσίες 0.6

 • Αλλαγή χρήσης:

  Α. Ναι 1.4
  Β. Όχι 1.0

 • Υπέρβαση δόμησης:

  Α. Τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων :
  Β. Τετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων σε υπόγειες στάθμες, πατάρια, σοφίτες κ.λ.π: (**)
  Γ. Μικρότερη από το 50% της επιτρεπόμενης δόμησης 1.0
  Δ. Από 50% έως 100% της επιτρεπόμενης δόμησης 1.3
  Ε. Από 100% έως 200% της επιτρεπόμενης δόμησης 1.6
  ΣΤ. Μεγαλύτερη από το 200% της επιτρεπόμενης δόμησης 1.9
  Ζ. Χωρίς υπέρβαση δόμησης: 0.2 μόνο για υπέρβαση ύψους μικρότερη του 20%, 0.4 μόνο για υπέρβαση ύψους μεγαλύτερη του 20%

 • Υπέρβαση καθ' ύψος:

  Εκατοστά:
  Α. Μικρότερη από το 20% του επιτρεπόμενου ύψους 1.2
  Β. Μεγαλύτερη από το 20% του επιτρεπόμενου ύψους 1.4

 • Υπέρβαση κάλυψης:

  Τετραγωνικά μέτρα:
  Α. Μικρότερη από το 20% της επιτρεπόμενης κάλυψης 1.2
  Β. Μεγαλύτερη από το 20% της επιτρεπόμενης κάλυψης 1.4

 • Παραβίαση πλάγιων αποστάσεων:

  Α. Μικρότερης από 20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ 1.2
  Β. Μεγαλύτερης από 20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ 1.4

 • Παραβίαση οικοδομικής γραμμής σε προκήπιο:

  Α. Μικρότερη από 20% της υποχρεωτικής πρασιάς 1.4
  Β. Μεγαλύτερη από 20% της υποχρεωτικής πρασιάς 1.8

 • Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα):

  Τετραγωνικά μέτρα:
  Α. Για εμβαδό μικρότερο από 35 τ.μ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό 0.5
  Β. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπολογίζεται πρόστιμο 50,00 € ανά κυβικό μέτρο

 • Κοινωνικός συντελεστής:

  Α. Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες 0.15
  Β. Για την κύρια κατοικία παλιννοστούντων ομογενών και Ελλήνων πολιτών μουσουλμάνων της Θράκης για κύρια κατοικία στη Θράκη 0.20
  Γ. Για την κύρια κατοικία τέκνων παλιννοστούντων ομογενών που έχει αποκτηθεί δυνάμει γονικής παροχής 0.50
  Δ.Για την κύρια κατοικία πολυτέκνων 0.20
  Ε. Για την δευτερεύουσα κατοικία πολυτέκνων έως 80 τ.μ 0.50
  ΣΤ. Για την κύρια κατοικία τριτέκνων με ατομικό εισόδημα έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα (40.000) ευρώ 0.30
  Ζ. Για την κύρια κατοικία ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες με ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18000) ευρώ και έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24000) ευρώ οικογενειακό εισόδημα 0.20.
  Η. Για την κύρια κατοικία μακροχρόνια ανέργων 0.30
  Θ. Για την κύρια κατοικία δικαιούχων επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης 0.50

 • Παλαιότητα:

  Α. Αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση από 09.06.1975 μέχρι 31.12.1982 0.15
  Β. Αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση από 01.01.1983 έως 31.12.2003 0.8

 • Λοιπές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις:

  Αριθμός παραβάσεων (***):
  (*) Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια δεν επιλέγεται κάποιο από τα 5,7,8,9 του πίνακα.
  (**) Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων που δεν αποτελούν αυτοτελή – ανεξάρτητο χώρο υπολογίζεται συντελεστής 0,3 (δηλαδή 70% έκπτωση) για το πρόστιμο ή 0,5 (δηλαδή 50% έκπτωση) σε υπόγειες στάθμες που αποτελούν αυτοτελή χώρο. .
  (***) Οι παραβάσεις του πολεοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού και για το σύνολο αυτών (σχεδόν) έχουν πρόστιμο 250,00 €.

Επιστροφή στην κορυφή

Η αμοιβή μας

Το ύψος της αμοιβής μας προσδιορίζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ελάτε να συζητήσουμε μαζί για την όλη διαδικασία να δούμε την πληρότητα του δικού σας φακέλου όπου θα ενημερωθείτε για τυχόν ελλείψεις, το ποσό του προστίμου καθώς και για το ύψος της αμοιβής μας και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της όλης διαδικασίας.

Στην FTF Α.Ε. έχουμε καταφέρει να διατηρούμε τις υπηρεσίες μας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και να τις τιμολογούμε σε πραγματικά χαμηλές τιμές.

Επιπλέον δίνουμε την δυνατότητα στους πελάτες μας να εξοφλούν την αμοιβή μας ακόμα και σε πραγματικά άτοκες δόσεις με χρήση της πιστωτικής τους κάρτας.

Καλέστε μας σήμερα στο 210 64.50.513 για να σας ενημερώσουμε για το ύψος της αμοιβής μας καθώς και για το εύρος των άτοκων δόσεων στο οποίο θα μπορέσετε να κάνετε την εξόφλησή του ή πατήστε εδώ, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και ένας μηχανικός μας άμεσα θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για το ύψος του προστίμου καθώς και για την πληρότητα του φακέλου σας.

Επιστροφή στην κορυφή

Συχνές Ερωτήσεις

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΩ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΜΟΥ;

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για τα αυθαίρετα κατηγορίας 5 (εξ΄ολοκλήρου αυθαίρετα) αλλά και για τα αυθαίρετα των άλλων κατηγοριών χωρίς προσαυξήσεις και έως 31 / 03 / 2026 για τις κατηγορίες αυθαιρέτων 1,2,4 με προσαυξήσεις από 20% έως 40% ανάλογα με τον χρόνο υπαγωγής. Για την κατηγορία 3 «μικρές αυθαιρεσίες» που δεν αυξάνουν όγκο και επιφάνεια δεν υφίσταται καταληκτική προθεσμία υπαγωγής.

ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Ο ψιλός κύριος , ο επικαρπωτής , ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σε αυτόν ιδιοκτησίες του, ο μισθωτής εάν έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση, ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικών προσώπων και εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη.

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΩ;

Γιατί δεν θα μπορώ να το μεταβιβάσω, και σε περίπτωση πολεοδομικού ελέγχου θα πληρώσω πρόστιμο ανέγερσης και πρόστιμο διατήρησης για όσα χρόνια το διατηρούσα και θα το διατηρώ, πρόστιμα πολύ μεγαλύτερα από αυτά της ρύθμισης.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ;

Η εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση 20% , η καταβολή του 30% του προστίμου με έκπτωση 10% (το υπόλοιπο του προστίμου σε δόσεις), και η εξόφληση σε δόσεις όλου του ποσού. Σε κάθε περίπτωση αρχικά καταβάλλεται το παράβολο της ρύθμισης που αποτελεί μέρος του προστίμου.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ;

Ναι. Εάν ταυτόχρονα με τη δήλωση υποβληθεί και η μελέτη στατικής επάρκειας (όταν απαιτείται) το πρόστιμο μειώνεται επιπλέον 10%.Επίσης συνδυάζοντας τη ρύθμιση του αυθαιρέτου με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής ενίσχυσης μπορώ να πετύχω «έκπτωση» - συμψηφισμό 50% του προστίμου, στην εφάπαξ εξόφληση επιπλέον έκπτωση 20%, έκπτωση 10% στην εφ΄ άπαξ καταβολή του 30% του προστίμου καθώς επίσης πολύ μεγάλες εκπτώσεις έχουν ειδικές ομάδες πληθυσμού.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ;

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω καθώς και πρόσωπα που τα επιβαρύνονται φορολογικά, άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και πρόσωπα που τα επιβαρύνονται φορολογικά, παλιννοστούντες ομογενείς, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και μακροχρόνια άνεργοι.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΩ ΤΗΝ «ΕΚΠΤΩΣΗ» - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΟΥ 50% ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ;

Για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης θα πρέπει το ακίνητό μου να έχει κατασκευαστεί προ του έτους 2003 ή σε περίπτωση λιθόκτιστου κτίσματος να έχει κατασκευαστεί προ της 28.07.2011 , ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να μην έχει λάβει επιδότηση για το ίδιο ακίνητο από άλλο πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και οι παρεμβάσεις να επιφέρουν την ενεργειακή αναβάθμιση που απαιτείτε.

ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ;

Οι παρεμβάσεις δύναται να αφορούν τόσο στο κέλυφος του κτιρίου, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων όσο και στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ;

Καλύπτονται οι δαπάνες για αγορά υλικών/εξοπλισμού, οι πρόσθετες εργασίες ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων (π.χ ικριώματα, καθαιρέσεις κ.α) καθώς και η παροχή υπηρεσιών των ενεργειακών επιθεωρήσεων.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ;

Το ΦΠΑ αποδείξεων και τιμολογίων είναι εκτός του συμψηφισμού.

ΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΩ;

Γίνεται συμψηφισμός έως και το 50% του ειδικού προστίμου μη συμπεριλαμβανομένου του σχετικού παραβόλου.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ;

Ο συμψηφισμός όταν η εξόφληση του προστίμου πραγματοποιείται σε δόσεις γίνεται στις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ;

Ναι. Ο συμψηφισμός αφορά ομοίως το 50% του ειδικού προστίμου μη συμπεριλαμβανομένου του παραβόλου.

ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ;

Εξαρτάται από το μέγεθος του αυθαιρέτου. Το μικρότερο είναι 250,00€.

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΧΡΕΩΣΗ;

Καλύπτονται οι δαπάνες για αγορά υλικών/εξοπλισμού, οι πρόσθετες εργασίες ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων (π.χ ικριώματα, καθαιρέσεις κ.α) καθώς και η αποζημίωση των ελέγχων δόμησης και οι μελέτες στατικής επάρκειας και ενίσχυσης.

ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ;

Από την ύπαρξη ή μη οικοδομικής άδειας, το είδος της χρήσης, τη περιοχή του αυθαιρέτου, τις υπερβάσεις δόμησης, τη παλαιότητα κ.α.

ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΜΟΥ;

Για ακίνητα προ 1983 εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης ενώ τα νεότερα για 30 χρόνια.

ΠΟΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ;

Αυθαίρετα τα οποία έχουν κατασκευασθεί μέχρι τις 28.07.2011 , με την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν στις περιπτώσεις που εξαιρεί ο νόμος (δασικά, αιγιαλός…).

ΕΧΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΜΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Π.Χ ΔΩΜΑ) Ή ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ. ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΩ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΩ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Εάν η υπάρχουσα κατάσταση απεικονίζεται στα σχέδια της Σύστασης του κτιρίου όχι, διαφορετικά ναι απαιτείται απόφαση γενικής συνέλευσης όπου με απλή πλειοψηφία να σας παρέχουν συναίνεση.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟΨΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΑΧΘΩ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ;

Ναι, και τα πρόστιμα τα οποία έχουν πληρωθεί, εάν υπάρχουν παραστατικά , αφαιρούνται από το πρόστιμο της ρύθμισης.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ;

Αεροφωτογραφίες, Ε9 ή άλλο δημόσιο έγγραφο.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ;

Την αγοράζω από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Την διαδικασία την αναλαμβάνει η εταιρεία μας.

ΠΟΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ;

Αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, σε ρέματα και στον αιγιαλό.

ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ;

Ακίνητα αποδεδειγμένα προ της 30.11.1955, αυθαίρετα που έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με τον Ν.720/1977 έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης σύμφωνα μετον Ν.1337/93 (Νόμος Τρίτση), αυθαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί με τον Ν. 1577/1985, τα αυθαίρετα για τα οποία έχει περατωθεί η διαδικασία των Ν.3775/2009 ,Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, Ν.4178/2013.

ΠΟΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ;

Εξαρτάται από την κατηγορία του αυθαιρέτου.

Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ;

Στην εταιρεία μας έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την αμοιβή μας σε άτοκες δόσεις με τη πιστωτική σας κάρτα.

Επιστροφή στην κορυφή

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

ΠΛΗΡΩΜΗ ON-LINE

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.