fbpx
elenfrdeites
Τηλ.: 210.64.50.513
Δευ-Παρ.: 08:00 - 18:00
 x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Ταυτότητα Κτιρίου

Τι είναι η Ταυτότητα Κτιρίου

Η Ταυτότητα Κτιρίου είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος που εφαρμόζεται από την 1/2/2021 και που σκοπό έχει τη θέσπιση ειδικής διαδικασίας ελέγχου των κτιρίων μετά την ολοκλήρωσή τους η οποία μέσω της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης θα επιτρέπει την παρακολούθηση των μεταβολών του, τον έλεγχο της ασφάλειας και της συντήρησής τους, καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών παραβάσεων.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) είναι επίσης το τελευταίο βήμα της οριστικής τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία έχουν ενταχθεί στους σχετικούς νόμους. Μόνο με την απόκτησή της η τακτοποίηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη. Αντίγραφο του φακέλου φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εξειδικευμένος μηχανικός θα σας καλέσει άμεσα για να σας λύσει όλες τις απορίες

Επιστροφή στην Κορυφή

Τί περιλαμβάνει ο ηλεκτρονικός φάκελος;

 • Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας (με τις αναθεωρήσεις αν υπάρχουν) του κτιρίου που βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία

 • Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια

 • Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας

 • Το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ) (εφόσον έχει εκδοθεί)

 • Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων με τα σχέδια που τις συνοδεύουν

 • Τα σχέδια κατόψεων τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο ή την διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων β και ε

 • Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή την μελέτη στατικής επάρκειας εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τον Ν.4178/2013 και Ν.4495/2017

 • Τον πίνακα χιλιοστών και την μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα σχέδια που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται τότε θα πρέπει στον φάκελο να υπάρχει η βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Ποιος δηλώνει την Ταυτότητα Κτιρίου;

Υπεύθυνοι για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) / αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας είναι οι Ιδιώτες Μηχανικοί.

Η δήλωση της Ταυτότητας Κτιρίου γίνεται ανά κτίριο ή ανά διηρημένη ιδιοκτησία. Ο Εξουσιοδοτημένος Μηχανικός, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου (ΗΤΚ) ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, ορίζεται από τον ιδιοκτήτη για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία. Αν έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες (πολυκατοικία κλπ.), ο Εξουσιοδοτημένος Μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου μπορεί να ορίζεται ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, αλλιώς με απλή πλειοψηφία.

Ύστερα από την συμπλήρωση των στοιχείων εκδίδεται από τον Εξουσιοδοτημένο Μηχανικό το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Και στις δυο περιπτώσεις το Πιστοποιητικό φέρει μοναδικό αριθμό.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο συμπληρώνονται από τους Επιβλέποντες και τους Εξουσιοδοτημένους Μηχανικούς σε ειδικό έντυπο, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Εφόσον συμπληρωθούν από τον Εξουσιοδοτημένο Μηχανικό τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου (Π.Π.Τ.Κ.) και εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά, δίνεται κωδικός ιδιοκτησίας, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Εξουσιοδοτημένο Μηχανικό και στον αναφερόμενο στην αίτηση Ιδιοκτήτη του Κτιρίου ή και της αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης).

Επιστροφή στην Κορυφή

Ποια Κτίρια - Διηρημένες αυτοτελείς ιδιοκτησίες αφορά

Η Ταυτότητα Κτιρίου εφαρμόζεται:

 • σε κάθε νέο κτίριο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του

 • σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια της κατηγορίας I σε χρονικό διάστημα 5 ετών και της κατηγορίας II κατά την μεταβίβαση του ακινήτου οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα θα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο μεταβίβασης αντικαθιστώντας τη βεβαίωση μηχανικού

Κατηγορίες Κτιρίων

Κατηγορία Ι

Δημόσια Κτίρια, Κτίρια Συνάθροισης Κοινού, Πρατήρια Υγρών Καυσίμων και Συνεργεία Αυτοκινήτων, Τουριστικά Καταλύματα άνω των 300 τ.μ., Δημόσια και Ιδιωτικά Κτίρια Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Κτίρια Περίθαλψης, Βρεφοκομεία, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Οικοτροφεία, Οίκοι Ευγηρίας, Ιδρύματα Χρονίως Πασχόντων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Άσυλα

Προθεσμία Υποβολής: Εντός 5 ετών

Κατηγορία ΙΙ

Όλα τα Υπόλοιπα Κτίρια

Προθεσμία Υποβολής: Κατά την μεταβίβαση

Επιστροφή στην Κορυφή

Κάθε πότε πρέπει να ελέγχεται το κτίριο;

Κάθε 8 έτη θα πρέπει να ελέγχονται τα:

 • Κτίρια Συνάθροισης Κοινού

 • Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Κτίρια

 • Εμπορικά κέντρα, Πολυκαταστήματα, Αγορές και Υπεραγορές

 • Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, καθώς και αυτά που στεγάζουν Υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και στεγάζουν Υπηρεσίες αυτού

Κάθε 10 έτη θα πρέπει να ελέγχονται τα:

 • Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως Κατοικία, Ξενοδοχειακά Καταλύματα, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

 • Εμπορικά Καταστήματα

 • Σχολεία και Φροντιστήρια

 • Γραφεία

 • Σωφρονιστικά Κτίρια

 • Κτίρια Υγείας και Πρόνοιας

Κάθε 15 έτη θα πρέπει να ελέγχονται τα:

 • Οι Σταθμοί Αυτοκινήτων

 • Οι Αποθήκες

 • Τα Κτίρια με χρήση που δεν υπάγεται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες

 • Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, καθώς και αυτά που στεγάζουν Υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και στεγάζουν Υπηρεσίες αυτού

Για κτίριο που εμπίπτει σε περισσότερες της μιας κατηγορίας, όταν η ηλεκτρονική ταυτότητα συντάσσεται για το σύνολο του κτιρίου, ακολουθείται η δυσμενέστερη προθεσμία.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πότε πρέπει να ενημερώνω την Ηλεκτρονική Ταυτότητα;

Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου (ΗΤΚ) γίνεται ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο Κτίριο σε οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας από Δημόσια Αρχή και με τις εργασίες της οποίας μεταβάλλονται πολεοδομικά – κτιριολογικά μεγέθη. Η ενημέρωση πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων μηνών από τη λήξη ισχύος της άδειας, εφόσον έχουν υλοποιηθεί εργασίες ή αλλιώς εντός τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών.

Υπεύθυνος για την Ενημέρωση είναι ο Επιβλέπων Μηχανικός και σε περίπτωση όπου η Διοικητική Πράξη (Άδεια) δεν απαιτεί ορισμό Επιβλέποντα , ο Κύριος του Έργου μέσω Εξουσιοδοτημένου Μηχανικού.

Ύστερα από την ολοκλήρωση της κατασκευής του Κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ) υπόχρεος ενημέρωσης της Ταυτότητας Κτιρίου είναι ο εκάστοτε Κύριος του Κτιρίου.
Ενημέρωση Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας πραγματοποιείται επίσης για την έκδοση νέου Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας λόγω επικαιροποίησης της ημερομηνίας αυτοψίας ή αλλαγής Εξουσιοδοτημένου Μηχανικού ή Κυρίου του Ακινήτου.

Σε περίπτωση Νέας Σύστασης ή Τροποποίησης Αυτοτελών Ιδιοκτησιών οι νέες ιδιοκτησίες αρχειοθετούνται. Υπόχρεος για την αρχειοθέτηση και την καταχώριση των νέων ιδιοκτησιών είναι ο Κύριος του Ακινήτου μέσω Εξουσιοδοτημένου Μηχανικού εντός τεσσάρων μηνών.

Επιστροφή στην Κορυφή

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

ΠΛΗΡΩΜΗ ON-LINE

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.