fbpx
elenfrdegaites
Τηλ.: 210.64.50.513
Δευ-Παρ.: 08:00 - 18:00
 x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

  • Αρχική
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  • Πληροφορίες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Έννοια της Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης Μηχανικού

Η Ηλεκτρονική Βεβαίωση Μηχανικού απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης, επισκευών και συντήρησης για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

Πρόκειται για βεβαίωση που εκδίδεται μέσα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Δύναται να εκδοθεί:

• σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση.
• σε τακτοποιημένα αυθαίρετα.
• σε οικόπεδα ή γήπεδα εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις.
• σε οικόπεδα, γήπεδα ή κτίσματα, που δεν βρίσκονται σε: δάσος, ρέμα, αιγιαλό ή παραλία, καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση, περιοχή απολύτου προστασίας, εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα πριν αρθεί η επικινδυνότητα, τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν, παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους πενήντα τοις εκατό (50%) των οριζόμενων από τη νομοθεσία για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας.
Ενώ σε ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται μόνο για τις εκ του νόμου επιτρεπόμενες εργασίες σε αυτά.

 

Πότε απαιτείται

Οι περιπτώσεις οικοδομικών εργασιών που απαιτούν έκδοση Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης Μηχανικού είναι οι εξής:

• Εργασίες εσωτερικών χρωματισμών.
• Επισκευές μικρής έκτασης σε πόρτες και παράθυρα.
• Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
• Μεμονωμένες επισκευές για λόγους χρήσης και υγιεινής.
• Επισκευές ή αντικατάσταση δαπέδων.
• Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου.
• Κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα.
• Εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή αποκαταστάσεις επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
• Συντήρηση , επισκευή ή αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
• Συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
• Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.
• Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια.
• Κατασκευή εστιών , φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας καθώς και σε κτίριο εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου.
• Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στη περιοχή.
• Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών.
• Τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, αλλαγή - τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
• Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
• Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι ­­ 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος.
• Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
• Διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου.
• Διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων.
• Κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
• Κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.
• Κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.
• Φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW.
• Κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, υπαίθριων Υποσταθμών του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
• Περιτοίχιση για τη λειτουργία κέντρων κράτησης μεταναστών, κλειστών ελεγχόμενων δομών νήσων, κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και δομών φιλοξενίας.
• Εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά και στοιχεία

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται από τον ιδιοκτήτη και κύριο του προς αδειοδότηση Έργου διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίπτωση στην οποία υπάγεται το Έργο, ωστόσο κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι κοινά για όλες τις περιπτώσεις.

Ανεξάρτητα από την περίπτωση της εκάστοτε Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης Μηχανικού, απαιτούνται πάντα τα εξής:

• Πλήρη στοιχεία του αιτούντα / κυρίου / ιδιοκτήτη του έργου: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, είδος και ποσοστό ιδιοκτησιακού δικαιώματος, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email),
• Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου μαζί με πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.
• Κτηματολογικό Φύλλο και Διάγραμμα της ιδιοκτησίας,
• Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης σε περίπτωση που κύριος του έργου είναι ο μισθωτής του ακινήτου (πάντα με την προϋπόθεση να αναφέρεται ρητά στους όρους του μισθωτηρίου ότι ο μισθωτής έχει δικαίωμα να προβεί στις εν λόγω εργασίες και στην αδειοδότησή τους).
• Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για εργασίες που θα γίνουν σε υπάρχον κτίριο: Πλήρη στοιχεία των παλιότερων Οικοδομικών Αδειών που είχαν εκδοθεί για το κτίριο: Φύλλο («στέλεχος») Αδείας, Εγκεκριμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, Εγκεκριμένα σχέδια και τεύχη λοιπών μελετών (Αρχιτεκτονικές Κατόψεις, Τομές, Όψεις, Διάγραμμα Κάλυψης, Στατικά, Μηχανολογικά, Υδραυλικά, Αποχετευτικά), Εγκεκριμένες Τεχνικές Εκθέσεις κλπ, καθώς και πλήρη στοιχεία και σχέδια πιθανών Τακτοποιήσεων που έχουν γίνει με του Νόμους Υπαγωγής Αυθαιρέτων Κατασκευών (Ν.3843/10, Ν.4014/12, Ν.4178/13, Ν.4495/17 ή και παλαιότερους).
• Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά επίσης λογίζονται και οι προς εκπόνηση μελέτες και λοιπά έγγραφα της αρμοδιότητας του/των Μηχανικού/Μηχανικών που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση και έκδοση της Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης. Αυτές μπορεί να είναι Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα Δόμησης, Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, Πυροπροστασίας, Καύσιμου Αέριου, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, Τεχνικές Εκθέσεις, Βεβαιώσεις κ.ά.

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά που απαιτούνται υποχρεωτικά για όλες τις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης Μηχανικού, αναλόγως απαιτούνται και κάποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Αυτά μπορεί να είναι:

• Πιθανές Εγκρίσεις από αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες όπως Αρχαιολογίες, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, Δασική Υπηρεσία, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. κ.ά.,
• Υπεύθυνες Δηλώσεις του Μηχανικού για Στατική Επάρκεια ή καλής λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού,
• Δηλώσεις συναίνεσης συνιδιοκτητών για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους,
• Τεχνικές Εκθέσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις άλλων Επαγγελματιών όπως Γεωπόνων, ή μετρήσεις πιστοποιημένων εργαστηρίων,
• Άδειες Λειτουργίας της Επιχείρησης που εδρεύει στο ακίνητο ή Εγκρίσεις Εγκατάστασης Μηχανολογικού Εξοπλισμού όπως κεραίες Τηλεπικοινωνίας,
• Αποφάσεις από χρηματοδοτικά προγράμματα,
• Ιδιωτικές συμβάσεις ιδιοκτητών.
κ.ά.

 

Διαδικασία Έκδοσης της Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης Μηχανικού

H διαδικασία της έκδοσης μιας Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης Μηχανικού αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

• Προσδιορισμός από τον ενδιαφερόμενο για το ποιες ακριβώς εργασίες / κατασκευές επιθυμεί να πραγματοποιήσει.
• Παράδοση από τον ενδιαφερόμενο σε εμάς όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν το ακίνητο (ιδιοκτησιακά έγγραφα, αντίγραφα προηγούμενων Οικοδομικών Αδειών, Υπαγωγών σε Νόμους Αυθαιρέτων κ.ά.)
• Επίσκεψη στο ακίνητο για πολεοδομικό έλεγχο νομιμότητας, αποτύπωση – φωτογράφιση (αν απαιτείται) και προσδιορισμός από εμάς του Νομοθετικού πλαισίου που καλύπτει Πολεοδομικά τις επιθυμούμενες εργασίες / κατασκευές.
• Προμελέτη.
• Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών του έργου (μελέτες, λοιπά έγγραφα) σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς (Οικοδομικό, Κτιριοδομικό, Αντισεισμικό και Κανονισμό Σκυροδέματος) από την ομάδα των έμπειρων Μελετητών Μηχανικών μας.
• Υποβολή των δικαιολογητικών και μελετών στις λοιπές υπηρεσίες που κατά περίπτωση ενδέχεται να απαιτείται έγκρισή τους (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίες κλπ) και στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.
• Έκδοση της Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης.
• Μετά την έκδοση της Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης, ο κύριος του έργου έχει νόμιμο δικαίωμα για την έναρξη των εργασιών.

ilektroniki tautotita

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.