fbpx
el en fr de ga it es
Τηλ.: 210.64.50.513
Δευ-Παρ.: 08:00 - 18:00
 x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

  • Αρχική
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ
  • Πληροφορίες

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.
Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια αυξάνοντας παράλληλα την αξία του.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ » προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για νομίμως υφιστάμενα κτήρια σε όλη τη χώρα, που:

• έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ
• δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα και
• οι ιδιοκτήτες τους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας καλύψει τόσο από πλευράς των ενεργειακών επιθεωρήσεων και συμβούλου έργου όσο και από πλευράς υλοποίησης των επιλέξιμων παρεμβάσεων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Από το πρόγραμμα μπορούν να επιδοτηθούν μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες, και πολυκατοικίες (για το τμήμα τους που αφορά το σύνολο των διαμερισμάτων) και που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

• Υφίστανται νόμιμα.
• Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
• Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και που για το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορία

Ατομικό Εισόδημα

Οικογενειακό Εισόδημα

Βασικό ποσοστό επιχορήγησης

COVID-19 premium 2020-2021

Ενεργειακό premium αναβάθμισης κτιρίων Ζ/Η σε >Β

Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης

1

Έως 10.000€

Έως 20.000€

65%

10%

10%

85%

2

>10.000-20.000€

>20.00-30.000€

55%

10%

10%

75%

3

>20.000-30.000€

>30.000-40.000€

50%

10%

10%

70%

4

>30.000-50.000€

>40.000-70.000€

45%

10%

10%

65%

5

>50.000-90.000€

>75.000-120.000€

35%

10%

10%

55%

 

Κατηγορία

Βασικό ποσοστό επιχορήγησης

COVID-19 premium 2020-2021

Ενεργειακό premium αναβάθμισης κτιρίων Ζ/Η σε >Β

Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης

1 Πολυκατοικία Τύπου Α

60%

10%

10%

80%

2 Πολυκατοικία Τύπου Β

60%

10%

-

70%

Στους παραπάνω πίνακες μπορεί κάποιος εύκολα να ενημερωθεί για το βασικό και το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ανά κατηγορία.

Στο «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» καθιερώνονται και δύο πρόσθετες επιδοτήσεις ως μπόνους:

1. Covid-19 premium. Λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης που έχει προκύψει με τον κορωνοϊό Covid-19 και των δυσκολιών που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των μέτρων οριζόντια στη χώρα για τον περιορισμό της διασποράς του, προστίθεται επιπλέον +10% για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τα έτη 2020-2021.

2. Για τα μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ προστίθεται επιπλέον 10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης, εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε Β' ενεργειακή κατηγορία.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα  έχει αυξηθεί στις 50.000, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτη με περισσότερες από μία κατοικίες να υποβάλλει παραπάνω αιτήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που μπορεί να χρηματοδοτηθεί ανέρχεται στις 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου.
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες φτάνει τις 80.000€.

Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται τυχόν :
• Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, κ.λπ.
• Το κόστος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες, που, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον Ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».
Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Επιπλέον καλύπτεται δαπάνη αμοιβής συμβούλου έργου και κόστη τυχόν μελετών, ενώ σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού μέσω του Προγράμματος, το δάνειο είναι άτοκο.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι παρεμβάσεις για να είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και θα αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων
- Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργούντες χώρους απόρριψης υλικών (αντικαθιστώ – ανακυκλώνω)
- Δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής

2. Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης
- Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών
- Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου
- Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ
- Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.

5. Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας
5.1 Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
- επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.
- Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering)
5.2 Συστήματα αποθήκευσης
- Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού σταθμού

6. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
- CE Πιστοποιημένες
- επιλέξιμες μόνο οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ, και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον

7. Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμησης ενέργειας (Smart Home)
α) Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED)
β) Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες)
γ) Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ)

8. Λοιπές Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)
8.1 Αναβάθμιση ανελκυστήρα
- Επιλέξιμες μόνο οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση ανελκυστήρων (ΚΥΑ 28425/2008) και
- η υποχρεωτική εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος δίχως να επηρεάζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά τους
8.2 Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού
- Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED)
- Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.α.
- Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης

Σημείωση: Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται όλες οι πρόσθετες εργασίες και επεμβάσεις που απαιτούνται για την τεχνικά ορθή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων όπως αποξηλώσεις. καθαιρέσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στην στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών), κλπ.

Σημείωση: Τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

ΧΡΗΣΙΜΑ

• Αυξάνεται το ανώτατο ύψος των δαπανών που μπορεί να επιδοτηθεί και διαμορφώνεται στα 50.000,00€ από 25.000,00€ των προηγούμενων προγραμμάτων.
• Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη με περισσότερες από μια κατοικίες να υποβάλλει παραπάνω αιτήσεις με τον συνολικό προϋπολογισμό των έργων που μπορεί να χρηματοδοτηθεί να ανέρχεται στις 100.000,00€.
• Διαρκώς ανοιχτή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων από το 2021 ή τακτικοί κύκλοι ανά τρίμηνο, γνωστοί εκ των προτέρων, προς αποφυγή αιφνιδιασμού της αγοράς καθώς και φαινομένων «συνωστισμού»

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων

11/12/2020

Αττικής

14/12/2020

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου

16/12/2020

Δυτικής Ελλάδας

18/12/2020

Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου

21/12/2020

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

25/01/2020

Δυτικής Μακεδονίας

27/01/2021

Κεντρικής Μακεδονίας

29/01/2021

Θεσσαλίας

01/02/2021

Πολυκατοικίες

03/02/2021

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών (ταυτότητα, ΑΦΜ , ΔΟΥ)
• Συμβόλαιο ακινήτου
• Εκκαθαριστικό
• Ε1
• Ε9
• Λογαριασμός ρεύματος
• Οικοδομική άδεια
• Πολεοδομικά σχέδια
• Έγγραφα τακτοποιήσεων – νομιμοποιήσεων (εάν υπάρχουν)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προετοιμασία: Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία». (Από εμπειρία προηγούμενων προγραμμάτων)
• Ο ενδιαφερόμενος καλεί ενεργειακό επιθεωρητή για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί: α) η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας και β) οι προτεινόμενες - επιλέξιμες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες. Το κόστος των παρεμβάσεων θα προσδιορισθεί βάσει των προσφορών που θα προσκομίσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
• Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση όπου συμπληρώνει τα βασικά στοιχεία του ωφελούμενου και του ακινήτου (Στοιχεία Αίτησης). Σε περίπτωση που ενδιαφέρετε για δάνειο δηλώνει την συνεργαζόμενη τράπεζα και γίνεται αυτόματα και η αίτηση του δανείου. (Οδηγίες)
• Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων γίνεται αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρεμβάσεων / Έκδοση απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση ωφελούμενου.
• Υπογραφή δανειακής σύμβασης / προκαταβολή 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (δάνειο).
• Υλοποίηση εργασιών.
• 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Πολυκατοικία

Για τις πολυκατοικίες προβλέπονται δύο τύποι αιτήσεων:

Ο Τύπος Α που υποβάλλεται από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων χωρίς να περιλαμβάνονται οι κοινόχρηστες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Για την κατηγορία αυτή τα ποσοστά επιδότησης είναι οριζόντια για όλους τους ιδιοκτήτες 60%, ανεξάρτητα από το ύψος εισοδήματος και μπορούν να προστεθούν τα δύο προαναφερόμενα μπόνους (10% συν 10%).
Ο Τύπος Β που περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς, δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

1) Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α
• Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει αριθμό τραπεζικού
• Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο καθώς και επιμέρους αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων
• Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

2) Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β
• Η πολυκατοικία πρέπει να εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
• Απόφαση Γενικής Συνέλευσης και υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο
• Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία
• Αφορά ΜΟΝΟ κοινόχρηστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

ΠΛΗΡΩΜΗ ON-LINE

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.