fbpx
elenfrdeites
Τηλ.: 210.64.50.513
Δευ-Παρ.: 08:00 - 18:00
 x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Έννοια της Έγκρισης Μικρής Κλίμακας

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ονομάζεται η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου και που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών των περιπτώσεων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες που συντάσσει ιδιώτης Μηχανικός, με την προϋπόθεση οι εργασίες αυτές να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ο προϋπολογισμός του εκάστοτε έργου να μην ξεπερνά τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ. Εκδίδεται, δε, μέσα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Αν θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω και άμεσα θα σας καλέσει ένας εξειδικευμένος μηχανικός από την ομάδα μας

Επιστροφή στην Κορυφή

Ποτε Απαιτειται

Οι περιπτώσεις οικοδομικών εργασιών που απαιτούν έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας είναι οι εξής:

 • Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας εκτός εάν οι δοκιμαστικές τομές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003

 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων και πληγέντων από βίαια συμβάντα

 • Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους

 • Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων

 • Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίστανται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετούνται και απομακρύνονται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτούν εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνεται σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτούν μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετούνται, δε, για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο και συνοδεύονται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας

 • Κατασκευή ανελκυστήρα που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια

 • Κοπή δένδρων

 • Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου

 • Τοποθέτηση ικριωμάτων («σκαλωσιές»)

 • Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων

 • Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως

 • Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων

 • Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων

 • Κατασκευή πέργκολας

 • Κατασκευή ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο και τηρείται η υποχρεωτική από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του ακάλυπτου του οικοπέδου

 • Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις

 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις χώρων

 • Αλλαγή χρήσης κτιρίων ή μεμονωμένων οριζόντιων ιδιοκτησιών στην περίπτωση που δε μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα στοιχεία του εγκεκριμένου Διαγράμματος Κάλυψης της Οικοδομικής Άδειας του κτιρίου, η εγκεκριμένη Στατική Μελέτη του κτιρίου και οι Ηλεκτρομηχανολογικές και Υδραυλικές Μελέτες των κεντρικών εγκαταστάσεων (αγωγών) του κτιρίου.

 • Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών

 • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις, καθώς και εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»

 • Συντήρηση και επισκευή στέγης με χρήση ικριωμάτων, ή πλήρης ανακατασκευή της

 • Απλή περιτοίχιση αγροτεμαχίου εκτός σχεδίου με ύψος έως ένα (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό

 • Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές

 • Κατασκευή μίας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα

 • Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, καθώς και τζακιών με τις καπνοδόχους τους

 • Λειτουργική συνένωση ανεξάρτητων λειτουργικών χώρων σε έναν ενιαίο

 • Τοποθέτηση κεραιών (πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος και κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας)

 • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης

 • Στέγαστρα και προστεγάσματα

 • Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων όταν οι νέες διαστάσεις τους διαφοροποιούνται από τις διαστάσεις των υφιστάμενων

 • Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μέγιστου ύψους 2,50 μ στον ακάλυπτο χώρο

 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

 • Εγκατάσταση ανεμογεννητριών

 • Διαχωρισμός οριζόντιας ιδιοκτησίας σε 2 ή περισσότερες

 • Εγκαταστάσεις κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή ακάλυπτους χώρους ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση θορύβου κλιματιστικών μηχανημάτων

 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευση, εκτός παραδοσιακών οικισμών. Η τοποθέτηση των παραπάνω αιθουσών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη διοικητική παραλαβή της αίθουσας προς χρήση από τον οικείο Δήμο με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη

 • Κατασκευές εντός οικοπέδου-αγροτεμαχίου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα-αγροτεμάχια

 • Εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων όπως αναφέρονται στο άρθρο 44 Α του ν. 4042/2012, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων τους, καθώς και άλλων τυχόν απαιτούμενων εργασιών

Επιστροφή στην Κορυφή

Απαιτουμενα Δικαιολογητικα και Στοιχεια

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται από τον ιδιοκτήτη και κύριο του προς αδειοδότηση Έργου διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίπτωση Έγκρισης Μικρής Κλίμακας στην οποία υπάγεται το Έργο, ωστόσο κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι κοινά για όλες τις περιπτώσεις.

Ανεξάρτητα από την περίπτωση της εκάστοτε Έγκρισης Μικρής Κλίμακας, απαιτούνται πάντα τα εξής:
 • Πλήρη στοιχεία του αιτούντα / κυρίου / ιδιοκτήτη του έργου: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, είδος και ποσοστό ιδιοκτησιακού δικαιώματος, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email)

 • Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου μαζί με πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, καθώς και τυχόν συμβολαιογραφικές δηλώσεις προβλεπόμενων θέσεις πάρκινγκ

 • Κτηματολογικό Φύλλο και Διάγραμμα της ιδιοκτησίας

 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης σε περίπτωση που κύριος του έργου είναι ο μισθωτής του ακινήτου (πάντα με την προϋπόθεση να αναφέρεται ρητά στους όρους του μισθωτηρίου ότι ο μισθωτής έχει δικαίωμα να προβεί στις εν λόγω εργασίες και στην αδειοδότησή τους)

 • Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για εργασίες που θα γίνουν σε υπάρχον κτίριο: Πλήρη στοιχεία των παλιότερων Οικοδομικών Αδειών που είχαν εκδοθεί για το κτίριο: Φύλλο («στέλεχος») Αδείας, Εγκεκριμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, Εγκεκριμένα σχέδια και τεύχη λοιπών μελετών (Αρχιτεκτονικές Κατόψεις, Τομές, Όψεις, Διάγραμμα Κάλυψης, Στατικά, Μηχανολογικά, Υδραυλικά, Αποχετευτικά), Εγκεκριμένες Τεχνικές Εκθέσεις κλπ, καθώς και πλήρη στοιχεία και σχέδια πιθανών Τακτοποιήσεων που έχουν γίνει με του Νόμους Υπαγωγής Αυθαιρέτων Κατασκευών (Ν.3843/10, Ν.4014/12, Ν.4178/13, Ν.4495/17 ή και παλαιότερους)

 • Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά επίσης λογίζονται και οι προς εκπόνηση μελέτες και λοιπά έγγραφα της αρμοδιότητας του/των Μηχανικού/Μηχανικών που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση και έκδοση της Άδειας. Αυτές μπορεί να είναι Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα Δόμησης, Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, Πυροπροστασίας, Καύσιμου Αέριου, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, Τεχνικές Εκθέσεις, Βεβαιώσεις κ.ά.

Εκτός από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται υποχρεωτικά για όλες τις περιπτώσεις Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας, αναλόγως με την εκάστοτε κατηγορία απαιτούνται και κάποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Αυτά μπορεί να είναι:
 • Πιθανές Εγκρίσεις από αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες όπως Αρχαιολογίες, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, Δασική Υπηρεσία, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. κ.ά.

 • Υπεύθυνες Δηλώσεις του Μηχανικού για Στατική Επάρκεια ή καλής λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

 • Δηλώσεις συναίνεσης συνιδιοκτητών για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους

 • Τεχνικές Εκθέσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις άλλων Επαγγελματιών όπως Γεωπόνων, ή μετρήσεις πιστοποιημένων εργαστηρίων

 • Άδειες Λειτουργίας της Επιχείρησης που εδρεύει στο ακίνητο ή Εγκρίσεις Εγκατάστασης Μηχανολογικού Εξοπλισμού όπως κεραίες Τηλεπικοινωνίας

 • Αποφάσεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα

 • Ιδιωτικές συμβάσεις ιδιοκτητών

 • κ.α.

Επιστροφή στην Κορυφή

Διαδικασια Εκδοσης μιας Εγκρισης Εργασιων Δομησης Μικρης Κλιμακας

H διαδικασία της έκδοσης μιας Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:
 • Προσδιορισμός από τον ενδιαφερόμενο για το ποιες ακριβώς εργασίες / κατασκευές επιθυμεί να πραγματοποιήσει

 • Επίσκεψη στο ακίνητο για αποτύπωση – φωτογράφιση (αν απαιτείται) και προσδιορισμός από εμάς του Νομοθετικού πλαισίου που καλύπτει Πολεοδομικά τις επιθυμούμενες εργασίες / κατασκευές

 • Προμελέτη, εκπόνηση αρχιτεκτονικών λύσεων (έως και τριών – ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση) και παρουσίασή τους στον ενδιαφερόμενο

 • Παράδοση από τον ενδιαφερόμενο σε εμάς όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν το ακίνητο (ιδιοκτησιακά έγγραφα, αντίγραφα προηγούμενων Οικοδομικών Αδειών, Υπαγωγών σε Νόμους Αυθαιρέτων κ.ά.

 • Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών του έργου σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς (Οικοδομικό, Κτιριοδομικό, Αντισεισμικό και Κανονισμό Σκυροδέματος) από την ομάδα των έμπειρων Μελετητών Μηχανικών μας

 • Υποβολή των δικαιολογητικών και μελετών στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies ή/και στις λοιπές υπηρεσίες που κατά περίπτωση ενδέχεται να απαιτείται έγκρισή τους (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίες κλπ)

 • Έκδοση της Έγκρισης κατόπιν πληρωμής Παραβόλου υπέρ Δημοσίου 20,00€

 • Μετά την έκδοση της Έγκρισης, ο κύριος του έργου έχει νόμιμο δικαίωμα την έναρξη των εργασιών

Διαρκεια Ισχυος

Η διάρκεια ισχύος μιας Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας είναι 1 έτος, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εξασφάλισης παράτασης ισχύος για άλλο 1 έτος, υπό προϋποθέσεις ανά περίπτωση


Επιστροφή στην Κορυφή

Συχνες Ερωτησεις

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΚΔΩΣΩ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Οι προϋποθέσεις για να έχει ένα έργο «δικαίωμα» αδειοδότησης μέσω της διαδικασίας έκδοσης «Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας» είναι:

Α) Ο Προϋπολογισμός του έργου να μην ξεπερνάει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ,

Β) Το υφιστάμενο ακίνητο να είναι νομίμως υφιστάμενο ή να έχουν τακτοποιηθεί οι αυθαιρεσίες του με κάποιον από τους Νόμους Τακτοποίησης Αυθαιρέτων,

Γ) Με τις εργασίες που θα γίνουν να μην μεταβάλλονται τα στοιχεία του Διαγράμματος Κάλυψης/Δόμησης (δόμηση, κάλυψη, ύψος, θέσεις στάθμευσης κλπ) και να μην θίγεται ο φέρων οργανισμός («σκελετός») του κτιρίου,

Δ) Οι εργασίες που θα γίνουν να ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Δοκιμαστικές τομές στο έδαφος και εκσκαφές ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας,
 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων,
 • Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους,
 • Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων,
 • Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίστανται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετούνται και απομακρύνονται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτούν εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνεται σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτούν μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετούνται, δε, για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο και συνοδεύονται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας,
 • Κατασκευή ανελκυστήρα που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια,
 • Κοπή δένδρων,
 • Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
 • Τοποθέτηση ικριωμάτων («σκαλωσιές»),
 • Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων,
 • Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως,
 • Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων,
 • Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,
 • Κατασκευή πέργκολας,
 • Κατασκευή ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο και τηρείται η υποχρεωτική από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του ακάλυπτου του οικοπέδου.
 • Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις,
 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις χώρων,
 • Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών,
 • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις, καθώς και εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»,
 • Συντήρηση και επισκευή στέγης με χρήση ικριωμάτων, ή πλήρης ανακατασκευή της.
 • Απλή περιτοίχιση αγροτεμαχίου εκτός σχεδίου με ύψος έως ένα (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό.
 • Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές,
 • Κατασκευή μίας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα,
 • Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, καθώς και τζακιών με τις καπνοδόχους τους,
 • Λειτουργική συνένωση ανεξάρτητων λειτουργικών χώρων σε έναν ενιαίο,
 • Τοποθέτηση κεραιών (πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος και κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας)
 • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,
 • Στέγαστρα και προστεγάσματα,
 • Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων όταν οι νέες διαστάσεις τους διαφοροποιούνται από τις διαστάσεις των υφιστάμενων.
 • Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μέγιστου ύψους 2,50 μ στον ακάλυπτο χώρο.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 • Εγκατάσταση ανεμογεννητριών.
 • Διαχωρισμός οριζόντιας ιδιοκτησίας σε 2 ή περισσότερες,
 • Εγκαταστάσεις κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή ακάλυπτους χώρους ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση θορύβου κλιματιστικών μηχανημάτων,
 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευση, εκτός παραδοσιακών οικισμών. Η τοποθέτηση των παραπάνω αιθουσών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη διοικητική παραλαβή της αίθουσας προς χρήση από τον οικείο Δήμο με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη,
 • Κατασκευές εντός οικοπέδου-αγροτεμαχίου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα-αγροτεμάχια.
 • Εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων όπως αναφέρονται στο άρθρο 44 Α του ν. 4042/2012, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων τους, καθώς και άλλων τυχόν απαιτούμενων εργασιών.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ;

Ο θεσμός της «Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας» θεσπίστηκε με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης μιας λίστας εργασιών για τις οποίες υπήρξε πάντα σκόπιμο από την πλευρά του ενδιαφερόμενου το κέρδος σε χρόνο και χρηματικό κόστος. Η απαλλαγή α) ενός πολύ μεγάλου μέρους των μελετών που θα απαιτούνταν για μια περίπτωση Οικοδομικής Άδειας, β) από την απαίτηση πληρωμής κρατικών εισφορών και γ) από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων στοιχείων από υπαλλήλους των αρμόδιων Υπηρεσιών Δόμησης (πρώην Πολεοδομιών) καθιστά φανερό ότι η διαφορά σε χρόνο έκδοσης αλλά και σε κόστος είναι πολύ μεγάλη σε σύγκριση με τις Οικοδομικές Άδειες.

ΠΩΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ;

Οι Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας εκδίδονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συστήματος e-adeies του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Διαχειριστής της Αίτησης είναι ιδιώτης Μηχανικός ή Εταιρεία με χρήση προσωπικών κωδικών πιστοποιημένων από το ΤΕΕ. Ο Διαχειριστής υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τελικά απαιτούμενα στοιχεία (δικαιολογητικά, έγγραφα, Μελέτες, Σχέδια, Υπεύθυνες Δηλώσεις κλπ) και κατόπιν πληρωμής του Παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 20,00€, εκδίδεται η Έγκριση. Οι Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ελέγχονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης δειγματοληπτικά κατά ένα ποσοστό 30% μετά την έκδοση της Άδειας, και σε χρονικό διάστημα εντός 6 μηνών από την έκδοσή τους.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ;

Στην FTF Α.Ε. έχουμε καταφέρει να διατηρούμε τις υπηρεσίες μας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και να τις τιμολογούμε σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Ως εκ τούτου, όπως και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας έτσι και για την έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας η αμοιβή μας κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, ανάλογα πάντα βέβαια με το είδος και το μέγεθος των εργασιών και των απαιτούμενων μελετών. Ο χρόνος που συνήθως απαιτείται για την έκδοση μιας Έγκρισης Μικρής Κλίμακας είναι περίπου από 2 έως 7 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος θα μας έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα μας έχει ενημερώσει λεπτομερώς για τις εργασίες που επιθυμεί να κάνει.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ;

Η διάρκεια ισχύος μιας Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας είναι 1 έτος, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εξασφάλισης παράτασης ισχύος για άλλο 1 έτος, υπό προϋποθέσεις ανά περίπτωση.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Η ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ούτε Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας αλλά Ηλεκτρονική Βεβαίωση Μηχανικού για τις εξής εργασίες (με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο):

 • εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής,
 • μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν επηρεάζουν τον σκελετό του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων,
 • εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων («σκαλωσιές»)
 • συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,
 • αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στις ίδιες διαστάσεις με τα υφιστάμενα
 • συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
 • μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,
 • τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
 • τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων,
 • εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
 • τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
 • κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας και με την προϋπόθεση ότι αποτελούν ανεξάρτητες, μεμονωμένες κατοικίες με αυτοτελή φέροντα οργανισμό,
 • κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή,
 • κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
 • τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών,
 • διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου,
 • διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,
 • κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.,
 • κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ;

Για την κατάθεση της Αίτησης και τη διεκπεραίωση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας μέχρι την τελική έκδοσή της, τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται από την πλευρά του ιδιοκτήτη είναι τα εξής:

 • Πλήρη στοιχεία του αιτούντα / κυρίου / ιδιοκτήτη του έργου: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, είδος και ποσοστό ιδιοκτησιακού δικαιώματος, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email),
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου μαζί με πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, καθώς και τυχόν συμβολαιογραφικές δηλώσεις προβλεπόμενων θέσεις πάρκινγκ,
 • Κτηματολογικό Φύλλο και Διάγραμμα της ιδιοκτησίας,
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης σε περίπτωση που κύριος του έργου είναι ο μισθωτής του ακινήτου (πάντα με την προϋπόθεση να αναφέρεται ρητά στους όρους του μισθωτηρίου ότι ο μισθωτής έχει δικαίωμα να προβεί στις εν λόγω εργασίες και στην αδειοδότησή τους),
 • Πλήρη στοιχεία των παλιότερων Οικοδομικών Αδειών που είχαν εκδοθεί για το κτίριο: Φύλλο («στέλεχος») Αδείας, Εγκεκριμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, Εγκεκριμένα σχέδια και τεύχη λοιπών μελετών (Αρχιτεκτονικές Κατόψεις, Τομές, Όψεις, Διάγραμμα Κάλυψης), Εγκεκριμένες Τεχνικές Εκθέσεις κλπ, καθώς και πλήρη στοιχεία και σχέδια πιθανών Τακτοποιήσεων που έχουν γίνει με του Νόμους Υπαγωγής Αυθαιρέτων Κατασκευών (Ν.3843/10, Ν.4014/12, Ν.4178/13, Ν.4495/17 ή και παλαιότερους).
 • Δηλώσεις συναίνεσης συνιδιοκτητών και Κανονισμός Πολυκατοικίας όταν πρόκειται για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους.
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΧΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ;

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει πρώτα οι αυθαιρεσίες του κτιρίου ή της μεμονωμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας για την οποία πρόκειται να εκδοθεί η Έγκριση να τακτοποιηθούν με Υπαγωγή τους στον ισχύοντα Νόμο περί Τακτοποιήσεων Αυθαιρέτων. Αφού γίνει η Υπαγωγή και εξοφληθεί και το 30% του προστίμου, το ακίνητο θεωρείται τακτοποιημένο, και επιτρέπεται να εκδοθεί η Έγκριση.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ;

Στις περισσότερες περιπτώσεις ανακαίνισης ναι, απαιτείται. Ωστόσο, αν οι εργασίες περιορίζονται σε απλούς χρωματισμούς χωρίς χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιών), τοποθετήσεις πλακιδίων, αντικατάστασης ειδών υγιεινής, αντικατάστασης κουφωμάτων χωρίς αλλαγή διαστάσεων, τοποθέτηση κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων και επιτοίχιων λεβήτων χωρίς να γίνονται εσωτερικές διαρρυθμίσεις των χώρων, απαιτείται έκδοση Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης Μηχανικού. Τέλος, αν οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις είναι αρκετά εκτεταμένες, ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνάει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ ή γίνονται επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό (σκελετό) ή στις κεντρικές σωληνώσεις των εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας, τότε απαιτείται έκδοση Οικοδομικής Άδειας.

Επιστροφή στην Κορυφή

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

ΠΛΗΡΩΜΗ ON-LINE

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.