fbpx
elenfrdegaites
Τηλ.: 210.64.50.513
Δευ-Παρ.: 08:00 - 18:00
 x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

  • Αρχική
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
  • Πληροφορίες

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Έννοια της Έγκρισης Μικρής Κλίμακας

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ονομάζεται η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου και που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών των περιπτώσεων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες που συντάσσει ιδιώτης Μηχανικός, με την προϋπόθεση οι εργασίες αυτές να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ο προϋπολογισμός του εκάστοτε έργου να μην ξεπερνά τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ. Εκδίδεται, δε, μέσα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Πότε απαιτείται

Οι περιπτώσεις οικοδομικών εργασιών που απαιτούν έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας είναι οι εξής:

• Δοκιμαστικές τομές στο έδαφος και εκσκαφές ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας,
• Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων,
• Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους,
• Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων,
• Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίστανται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετούνται και απομακρύνονται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτούν εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνεται σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτούν μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετούνται, δε, για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο και συνοδεύονται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας,
• Κατασκευή ανελκυστήρα που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια,
• Κοπή δένδρων,
• Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
• Τοποθέτηση ικριωμάτων («σκαλωσιές»),
• Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων,
• Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως,
• Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων,
• Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,
• Κατασκευή πέργκολας,
• Κατασκευή ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο και τηρείται η υποχρεωτική από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του ακάλυπτου του οικοπέδου.
• Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις,
• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις χώρων,
• Αλλαγή χρήσης κτιρίων ή μεμονωμένων οριζόντιων ιδιοκτησιών στην περίπτωση που δε μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα στοιχεία του εγκεκριμένου Διαγράμματος Κάλυψης της Οικοδομικής Άδειας του κτιρίου, η εγκεκριμένη Στατική Μελέτη του κτιρίου και οι Ηλεκτρομηχανολογικές και Υδραυλικές Μελέτες των κεντρικών εγκαταστάσεων (αγωγών) του κτιρίου,
• Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών,
• Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις, καθώς και εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»,
• Συντήρηση και επισκευή στέγης με χρήση ικριωμάτων, ή πλήρης ανακατασκευή της.
• Απλή περιτοίχιση αγροτεμαχίου εκτός σχεδίου με ύψος έως ένα (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό.
• Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές,
• Κατασκευή μίας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα,
• Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, καθώς και τζακιών με τις καπνοδόχους τους,
• Λειτουργική συνένωση ανεξάρτητων λειτουργικών χώρων σε έναν ενιαίο,
• Τοποθέτηση κεραιών (πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος και κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας)
• Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,
• Στέγαστρα και προστεγάσματα,
• Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων όταν οι νέες διαστάσεις τους διαφοροποιούνται από τις διαστάσεις των υφιστάμενων.
• Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μέγιστου ύψους 2,50 μ στον ακάλυπτο χώρο.
• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
• Εγκατάσταση ανεμογεννητριών.
• Διαχωρισμός οριζόντιας ιδιοκτησίας σε 2 ή περισσότερες,
• Εγκαταστάσεις κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή ακάλυπτους χώρους ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση θορύβου κλιματιστικών μηχανημάτων,
• Τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευση, εκτός παραδοσιακών οικισμών. Η τοποθέτηση των παραπάνω αιθουσών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη διοικητική παραλαβή της αίθουσας προς χρήση από τον οικείο Δήμο με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη,
• Κατασκευές εντός οικοπέδου-αγροτεμαχίου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα-αγροτεμάχια.
• Εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων όπως αναφέρονται στο άρθρο 44 Α του ν. 4042/2012, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων τους, καθώς και άλλων τυχόν απαιτούμενων εργασιών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά και στοιχεία

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται από τον ιδιοκτήτη και κύριο του προς αδειοδότηση Έργου διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίπτωση Έγκρισης Μικρής Κλίμακας στην οποία υπάγεται το Έργο, ωστόσο κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι κοινά για όλες τις περιπτώσεις.

Ανεξάρτητα από την περίπτωση της εκάστοτε Έγκρισης Μικρής Κλίμακας, απαιτούνται πάντα τα εξής:

• Πλήρη στοιχεία του αιτούντα / κυρίου / ιδιοκτήτη του έργου: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, είδος και ποσοστό ιδιοκτησιακού δικαιώματος, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email),
• Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου μαζί με πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, καθώς και τυχόν συμβολαιογραφικές δηλώσεις προβλεπόμενων θέσεις πάρκινγκ,
• Κτηματολογικό Φύλλο και Διάγραμμα της ιδιοκτησίας,
• Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης σε περίπτωση που κύριος του έργου είναι ο μισθωτής του ακινήτου (πάντα με την προϋπόθεση να αναφέρεται ρητά στους όρους του μισθωτηρίου ότι ο μισθωτής έχει δικαίωμα να προβεί στις εν λόγω εργασίες και στην αδειοδότησή τους),
• Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για εργασίες που θα γίνουν σε υπάρχον κτίριο: Πλήρη στοιχεία των παλιότερων Οικοδομικών Αδειών που είχαν εκδοθεί για το κτίριο: Φύλλο («στέλεχος») Αδείας, Εγκεκριμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, Εγκεκριμένα σχέδια και τεύχη λοιπών μελετών (Αρχιτεκτονικές Κατόψεις, Τομές, Όψεις, Διάγραμμα Κάλυψης, Στατικά, Μηχανολογικά, Υδραυλικά, Αποχετευτικά), Εγκεκριμένες Τεχνικές Εκθέσεις κλπ, καθώς και πλήρη στοιχεία και σχέδια πιθανών Τακτοποιήσεων που έχουν γίνει με του Νόμους Υπαγωγής Αυθαιρέτων Κατασκευών (Ν.3843/10, Ν.4014/12, Ν.4178/13, Ν.4495/17 ή και παλαιότερους).
• Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά επίσης λογίζονται και οι προς εκπόνηση μελέτες και λοιπά έγγραφα της αρμοδιότητας του/των Μηχανικού/Μηχανικών που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση και έκδοση της Άδειας. Αυτές μπορεί να είναι Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα Δόμησης, Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, Πυροπροστασίας, Καύσιμου Αέριου, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, Τεχνικές Εκθέσεις, Βεβαιώσεις κ.ά.

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά που απαιτούνται υποχρεωτικά για όλες τις περιπτώσεις Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας, αναλόγως με την εκάστοτε κατηγορία απαιτούνται και κάποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Αυτά μπορεί να είναι:

• Πιθανές Εγκρίσεις από αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες όπως Αρχαιολογίες, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, Δασική Υπηρεσία, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. κ.ά.,
• Υπεύθυνες Δηλώσεις του Μηχανικού για Στατική Επάρκεια ή καλής λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού,
• Δηλώσεις συναίνεσης συνιδιοκτητών για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους,
• Τεχνικές Εκθέσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις άλλων Επαγγελματιών όπως Γεωπόνων, ή μετρήσεις πιστοποιημένων εργαστηρίων,
• Άδειες Λειτουργίας της Επιχείρησης που εδρεύει στο ακίνητο ή Εγκρίσεις Εγκατάστασης Μηχανολογικού Εξοπλισμού όπως κεραίες Τηλεπικοινωνίας,
• Αποφάσεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα,
• Ιδιωτικές συμβάσεις ιδιοκτητών.
κ.ά.

Διαδικασία Έκδοσης μιας Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

H διαδικασία της έκδοσης μιας Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

• Προσδιορισμός από τον ενδιαφερόμενο για το ποιες ακριβώς εργασίες / κατασκευές επιθυμεί να πραγματοποιήσει.
• Επίσκεψη στο ακίνητο για αποτύπωση – φωτογράφιση (αν απαιτείται) και προσδιορισμός από εμάς του Νομοθετικού πλαισίου που καλύπτει Πολεοδομικά τις επιθυμούμενες εργασίες / κατασκευές.
• Προμελέτη, εκπόνηση αρχιτεκτονικών λύσεων (έως και τριών – ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση) και παρουσίασή τους στον ενδιαφερόμενο.
• Παράδοση από τον ενδιαφερόμενο σε εμάς όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν το ακίνητο (ιδιοκτησιακά έγγραφα, αντίγραφα προηγούμενων Οικοδομικών Αδειών, Υπαγωγών σε Νόμους Αυθαιρέτων κ.ά.)
• Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών του έργου σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς (Οικοδομικό, Κτιριοδομικό, Αντισεισμικό και Κανονισμό Σκυροδέματος) από την ομάδα των έμπειρων Μελετητών Μηχανικών μας.
• Υποβολή των δικαιολογητικών και μελετών στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies ή/και στις λοιπές υπηρεσίες που κατά περίπτωση ενδέχεται να απαιτείται έγκρισή τους (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίες κλπ).
• Έκδοση της Έγκρισης κατόπιν πληρωμής Παραβόλου υπέρ Δημοσίου 20,00€.
• Μετά την έκδοση της Έγκρισης, ο κύριος του έργου έχει νόμιμο δικαίωμα την έναρξη των εργασιών.

Διάρκεια ισχύος

Η διάρκεια ισχύος μιας Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας είναι 1 έτος, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εξασφάλισης παράτασης ισχύος για άλλο 1 έτος, υπό προϋποθέσεις ανά περίπτωση.

 

mikri klimaka landing page

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

ΠΛΗΡΩΜΗ ON-LINE

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.