fbpx
elenfrdegaites
Τηλ.: 210.64.50.513
Δευ-Παρ.: 08:00 - 18:00
 x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Έννοια της Άδειας Λειτουργίας - Γνωστοποίησης

Για την έναρξη της λειτουργίας κάθε καταστήματος οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτείται πρώτα η έκδοση «Άδειας Λειτουργίας». Τα τελευταία χρόνια το νομοθετικό πλαίσιο των Αδειών Λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος άλλαξε και πλέον ο ενδιαφερόμενος απλά γνωστοποιεί την έναρξη λειτουργίας καθώς και όλα τα στοιχεία της επιχείρησής του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Notify Βusiness” αφού πρώτα έχει εξασφαλίσει την αντίστοιχη Βεβαίωση Εγκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στον οποίο εγκαθίσταται το κατάστημα. Η διαδικασία αυτή λέγεται «Γνωστοποίηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» και αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν.
Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια.
Προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες επιμέρους εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, σχέδια κ.λπ.)

Ποια είναι τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Ως Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λογίζονται αυτά στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες  (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) η διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντή­ρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Ενδεικτικά, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι τα:
Αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, ψητοπωλεία, επιχειρήσεις αποθήκευσης τροφίμων και ποτών, υπεραγορές τροφίμων, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες, οπωροπωλεία, πτηνοπωλεία, καταστήματα κατεψυγμένων προϊόντων, αλλαντοποιίας, τυροκομίας, σφολιατοειδών, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, αναψυχής, καφεκοπτεία, εστιατόρια, μπαρ, σνακ μπαρ, ουζερί, πιτσαρίες, πρατήρια πώλησης τροφίμων, γαλακτοπωλεία, αναψυκτήρια, κυλικεία, καφενεία-καφετέριες, κομμωτήρια, καταστήματα περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστήρια tattoo και διάφορες συναφείς δραστηριότητες.

Διαδικασία της Γνωστοποίησης

Αρχικά θα πρέπει να διερευνηθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) αν επιτρέπεται από τις χρήσεις γης της συγκεκριμένης περιοχής στο χώρο αυτό η ίδρυση του συγκεκριμένου καταστήματος (π.χ. εστιατορίου, εργαστηρίου κ.τ.λ.) και να εκδοθεί η ανάλογη «Βεβαίωση Χρήσης Γης». Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί αν το ακίνητο στο οποίο θα εγκατασταθεί η επιχείρηση είναι νομίμως υφιστάμενο ή αν έχει γίνει υπαγωγή των τυχόν αυθαιρεσιών του σε κάποιον από τους Νόμους Τακτοποίησης Αυθαιρέτων (Ν.3843/10, Ν.4014/11, Ν.4178/13, Ν.4495/17 ή και παλαιότερους) και αν οι χώροι του θεωρούνται «χώροι κύριας χρήσης».
Στη συνέχεια γίνεται Αίτηση για «Βεβαίωση Εγκατάστασης» στο Τμήμα Αδειών Καταστημάτων του αρμόδιου Δήμου που ουσιαστικά αποτελεί την έγκριση του Δήμου για την εγκατάσταση της επιχείρησης στη συγκεκριμένη θέση. Η Βεβαίωση αυτή εκδίδεται υποχρεωτικά από τον Δήμο εντός 15 ημερών και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να πληρώσει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Παράβολο υπέρ Δημοσίου για την λειτουργία του καταστήματος. Το Παράβολο αυτό ανέρχεται στο ποσό των 185,00 ευρώ για συνήθεις περιπτώσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ενώ για τις υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKET) το ύψος του παραβόλου διαμορφώνεται σε 180,00 ευρώ για καταστήματα με εμβαδό έως 1.000 τ.μ., 250,00 ευρώ για καταστήματα με εμβαδό από 1.000 τ.μ. έως 5.000 τ.μ. και 375,00 ευρώ για καταστήματα με εμβαδό άνω των 5.000 τ.μ.
Τέλος, εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω Βεβαίωσης Εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τη Γνωστοποίηση στο σύστημα “Notify Business” (με χρήση των κωδικών του Taxisnet), συμπληρώνοντας μια φόρμα που περιέχει όλα τα στοιχεία της επιχείρησης (διεύθυνση, στοιχεία ιδιοκτήτη ως νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εμβαδά χώρων, ΚΑΔ, αριθμοί οικοδομικών και άλλων αδειών και βεβαιώσεων κ.ά.)
Από τη στιγμή της ηλεκτρονικής υποβολής της Γνωστοποίησης (η οποία ουσιαστικά αποτελεί και την τελική άδεια για την λειτουργία του καταστήματος) ο ενδιαφερόμενος οφείλει να φυλάσσει εντός του καταστήματος φυσικό φάκελο με όλα τα στοιχεία του καταστήματος (άδειες, βεβαιώσεις, σχέδια, κατά περίπτωση απαιτούμενες μελέτες, βιβλίο πυροσβεστικής, διάγραμμα ροής καταστήματος, αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου, πιστοποιητικά υγείας εργαζομένων κλπ) τα οποία και επιδεικνύει σε περίπτωση ελέγχου από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο ελεγκτικό φορέα (Δήμος, Υγειονομική Υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ).

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της Βεβαίωσης Εγκατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο, που ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα για Γνωστοποίηση, είναι:

• Αίτηση (Παράρτημα «Α» από ΦΕΚ 1 723 Β’ / 2017) με αναγραφόμενα όλα τα στοιχεία της επιχείρησης καθώς και του ενδιαφερόμενου είτε αν πρόκειται για νομικό είτε για φυσικό πρόσωπο,
• Βεβαίωση Χρήσης Γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης
• Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη συγκεκριμένη χρήση στον χώρο που πρόκειται να εγκατασταθεί η επιχείρηση, ή Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου που να δηλώνει ότι δεν υφίσταται Κανονισμός Πολυκατοικίας.
• Απόσπασμα χάρτη Google που να απεικονίζει την ευρύτερη περιοχή του προς λειτουργία καταστήματος.
• Εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση που η Αίτηση κατατίθεται στον Δήμο από άλλο πρόσωπο (μηχανικός, κλπ)
• Καταστατικό εταιρείας ή Βεβαίωση από το ΓΕΜΗ, σε περίπτωση που η επιχείρηση ανήκει σε νομικό πρόσωπο.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

ΠΛΗΡΩΜΗ ON-LINE

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.